Förbud mot mobil i bilen – Vad säger lagen?

Den nya lagen kring mobilanvändning har redan börjat gälla. Men helt tydligt är det inte vad som gäller. Flera nyhetstidningar och bloggare har diskuterat kring vad som gäller kring mobilprat i bilen. På Transportstyrelsens hemsida finns en rad frågor och svar. Men även när man läser dem så framkommer det att några exakta riktlinjer ännu inte finns. Efterhand att flera prejudikat vuxit fram kan det bli lättare att få tydliga svar på frågorna kring mobilanvändning.

Från när gäller lagen?

Den nya mobillagen gäller från och med första februari 2018. Kortfattat omfattas all körning av motordrivna fordon och kommunikation via telefon eller annan kommunikationsutrustning.

Vad får man inte göra?

Transportstyrelsen skriver att förbudet gäller för att ”använda mobilen”. Därmed kan det öppna upp sig en liten gråzon gällande vad som klassas som användning. Här skriver Transportstyrelsen att de inte kan avgöra exakt vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det är upp till rättsväsendet att avgöra i fall till fall.

Varför förbjuds mobiler i trafiken?

Det är ganska uppenbart att en person som sitter och koncentrerar sig på sin telefon inte har uppmärksamheten tydligt nog mot trafiken omkring sig. Allt för många olyckor har skett helt i onödan genom att förare haft för dålig uppmärksamhet på medtrafikanter.

Vad är exempelvis förbjudet att göra?

  • SMSa
  • Läsa eller skriva på sociala medier
  • Ange koordinater eller adresser på en GPS
  • Spela spel på telefonen
  • Söka efter låtar eller skapa spellistor

Hur ska polisen kunna kontrollera det?

Det är inte en fråga som Transportstyrelsen kan svara på då det inte är ”deras bord”.  Men om de uppenbarligen ser att en förare håller i sin mobil medan de kör är det tydligt att man brutit mot lagen. Om det däremot skett en olycka kan det vara svårt att i efterhand bevisa att föraren hållit på med sin mobil under färden.

Vad är ”annan kommunikationsutrustning”

Utöver mobiler nämns även ”annan kommunikationsutrustning” i lagtexten. Exakt vad som innefattas inom detta är inget som Transportstyrelsen tar ställning till. Skulle polisen gripa någon och åtal sker är det upp till domstolen att tolka lagen och därigenom skapa prejudikat.

Får handsfree användas? Ja, handsfree får användas då det inte innebär att man varken håller i eller använder telefonen rent fysiskt. Däremot finns kravet att handsfree enbart får användas om detta inte påverkar körningen negativt.